Alumni

Het Olivaint Genootschap kan rekenen op een netwerk van 1.100 oud-leden. Een aantal van hen maken deel uit van de Algemene Vergadering, die de leden van de Raad van Bestuur kiest. De oud-leden nemen deel aan de werkzaamheden als gastspreker of corrector en steunen het Genootschap financieel. Hun steun en nauwe betrokkenheid bij werking en activiteiten zijn voor het Olivaint Genootschap van vitaal belang.

Historiek leden per jaar

Lijst van student-leden per inschrijvingsjaar

In 2005 zijn tal van oud-leden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Olivaint Genootschap bijeengekomen. In het Egmontpaleis te Brussel woonden ze het colloquium bij, georganiseerd door het Genootschap in samenwerking met de KIBB (Egmont) en met als onderwerp ‘Actualiteitsproblemen in Europa’ (cfr. Foto’s).

In 2005, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het Olivaint Genootschap, veel Alumni verzamelden tijdens een colloquium gehouden in het Egmontpaleis in Brussel en georganiseerd samen met de KIBB (Egmont). Het thema van het colloquium behelsde het onderwerp Actualiteitsproblemen in Europa (cfr. Foto’s).

Naar aanleiding van die verjaardag werd voor de oud-leden een alumni jaarboek uitgegeven. Zij kunnen dit op verzoek verkrijgen bij het secretariaat van de vereniging (zie Contact).

Sinds 1994 wordt bijna elk jaar een alumni-vergadering georganiseerd.

agendaLijst van de alumni-vergaderingen

Alumni bijeenkomst: op 27 november 2014, in de Prins Albert club, toespraak door De heer Karel DE GUCHT, gewezen Europees Commissaris, “Europe: the state of the Union”. “Audiovisueel verslag van de studiesessie in Bergen van juli 2014 door de student-leden die eraan hebben deelgenomen”.