9 maart 2017 – Jaarlijks welsprekendheidstoernooi

Op 9 maart heeft het jaarlijks Olivaint welsprekendheidstoernooi binnen het prestigieuse kader van het auditorium ING plaats gehad. 12 Olivaints hebben, afwisselend in beide landstalen, sterke prestaties gebracht. Het applaus van het publiek was welverdiend.

De jury, voorgezeten door de heer Paul Maffei, Voorzitter van het Hof van Cassatie, heeft als laureaten benoemd:
Henri de PLAEN (F) eerste laureaat, Prijs Jean-Jacques Masquelin
Jan RITZEN (N) tweede laureaat
Jean-Benoit HENRY de HASSONVILLE (F) derde laureaat

De prijs van het publiek werd toegekend aan:
Henri de PLAEN

Het Olivaint Genootschap feliciteert alle deelnemers en dankt de voltallige jury, de sponsors ING en Fonds Baillet Latour en het talrijk opgekomen publiek voor hun steun.

22 april 2017 – Olivaint France bij ons op bezoek

Op onze laatste themavergadering van dit academiejaar ontvangen wij enkele leden van de Conférence Olivaint van Frankrijk. Zij zullen onze oefeningen bijwonen en luisteren naar de voordracht van de heer Johan Swinnen, ere-ambassadeur van België in Rwanda. De jaren die geleid hebben tot de genocide van 1994 beschrijft de heer Johan Swinnen in zijn boek ‘Rwanda, mijn verhaal’. Hij zal ons spreken over zijn periode in het land.