Financiering en schenkingen

Het Olivaint Genootschap beschikt noch over dotaties noch over een gestructureerde financiering. Zijn werking wordt voornamelijk gefinancierd door middel van sponsoring door bedrijven en giften van oud-leden en vrienden van het Genootschap. De lijst van donoren bevindt zich vooraan in de rapporten van de studiesessies.

Indien u het Genootschap wilt steunen, kunt u een gift doen op rekening nr. 310-1660808-60 (IBAN: BE73 3101 6608 0860 – BIC: BBRUBEBB). Uw hulp is voor ons zeer waardevol.

Het Genootschap staat open voor voorstellen van structurele samenwerking. U kunt onze brochure hier downloaden.

brochure Fr-NL

.

brochure En

.

Mecenaat & sponsoring

Als interuniversitair centrum voor politieke vorming van studenten in o.a. burgerzin en dienst aan de gemeenschap wordt het OGB gesteund door:

rotary