Financiering en schenkingen

Het Olivaint Genootschap beschikt noch over dotaties noch over een gestructureerde financiering. Zijn werking wordt voornamelijk gefinancierd door middel van sponsoring door bedrijven en giften van oud-leden en vrienden van het Genootschap. De lijst van donoren bevindt zich vooraan in de rapporten van de studiesessies. Indien u het Genootschap wilt steunen, kunt u een gift doen op rekening nr. 310-1660808-60 (IBAN: BE73 … Meer lezen over Financiering en schenkingen