Hoe word je lid?

inscription
Het Olivaint Genootschap van België is toegankelijk voor elke student die twee jaar hogere studies heeft voltooid, een goede kennis van het Frans en het Nederlands bezit, en de waarden van pluralisme en uitmuntendheid nastreeft die het Genootschap uitdraagt.

De recruteringspolitiek van het Genootschap richt zich tot alle studenten die enthousiast en zeer gemotiveerd zijn om de vorming van het Genootschap te volgen, ongeacht hun studierichting en hun sociale achtergrond. Het Genootschap is inderdaad tweetalig en pluralistisch.

Wenst u een activiteit van het Genootschap bij te wonen? Elk jaar houdt het Genootschap een opendeurdag, teneinde geïnteresseerden toe te laten een vergadering bij te wonen om zich een concreet idee te vormen van de vorming die het Genootschap biedt. Ook het jaarlijks welsprekendheidstoernooi is een uitgesproken gelegenheid om de leden en oud-leden van het Genootschap te ontmoeten. De precieze data van deze evenementen worden te gepasten tijde op deze site geplaatst.

Indien u zich kandidaat wil stellen, kan u uw motivatiebrief met curriculum vitae (CV Europass) (Instructies voor het invullen van het CV) versturen naar het emailadres info@olivaint.be, of per post naar:

Olivaint Genootschap van België v.z.w.
De heer Philippe Lambrecht, Voorzitter
Egmontstraat, 11
1000 Brussel
België

Tel.: +32 (0) 470 05 08 62

De uiterste datum voor de inschrijvingen is 15 september 2017. De selectie-interviews van de kandidaten zullen plaatsvinden op zaterdag 23 september 2017.

Tot binnenkort!