Presentatie

Objectief

De Koninklijke Vereniging Olivaint Genootschap van België vzw. (“Olivaint Genootschap”) werd in 1954 opgericht. Het is een vormingscentrum in “behoorlijk bestuur”, waarbij de instellingen, normen, procedures en houdingen bestudeerd worden, die invloed hebben op het uitoefenen van gezag op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Haar doel is aan de geïnteresseerde studenten een bijkomende vorming te geven, met het oog op een toekomstige uitoefening van professionele verantwoordelijkheden die getuigt van een inzet ten dienste van de maatschappij.

pdfStatuten van het Olivaint Genootschap van België

roiphilipenb

Normen

De Olivaint opleiding is gebaseerd op de volgende normen:

  • Pluralisme. Het Olivaint Genootschap is een ontmoeting- en discussieforum waar opinies en geloofsovertuigingen van eenieder geëerbiedigd worden, in de mate waarin ze verenigbaar zijn met de basisbeginselen van democratische gemeenschappen. Het Genootschap tolereert geen enkele discriminatie die gebaseerd is op ras, godsdienst, geslacht, sociale ladder of territoriaal- en taalkundig gebied. Het Olivaint Genootschap is verder onafhankelijk van elke politieke partij, van elke godsdienstige instelling en van elke sociale vereniging.
  • Deelname. Het Olivaint Genootschap moedigt de leden aan stellingen te nemen, opinies te verdedigen en onderlinge debatten aan te gaan. Het vraagt een actieve deelname van haar leden en ondersteunt hun initiatieven voor zover ze verenigbaar zijn met het doel, de waarden en het project van het Olivaint Genootschap.
  • Meerdere disciplines. Het Olivaint Genootschap heeft als doel een polyvalente opleiding aan te bieden over ‘behoorlijk bestuur’ op zowel politiek, juridisch, economisch, technisch, wetenschappelijk, filosofisch als ethisch vlak over het behoorlijke bestuur. Die multidisciplinaire benadering is terug te vinden in zijn academisch programma.
  • Meertaligheid. Het Olivaint Genootschap is een ontmoetingsforum tussen universiteits- en hogeschoolstudenten afkomstig van alle gemeenschappen en gewesten van België. Nederlands en Frans zijn de werkingstalen. Elk lid moet beide talen minstens begrijpen en is vrij zich in de taal van zijn keuze uit te drukken.

Het aanvaarden van deze vereisten en normen is een toetredingsvoorwaarde voor de leden en wordt ook verwacht van de genodigden van het Olivaint Genootschap.

conference

Project

Het volledige Olivaint project bestaat uit een academische cyclus van 2 jaar en omvat:

  • 20 namiddagen (vooral op zaterdag) waarbij alternerend spreekoefeningen gehouden worden door de leden, gevolgd door een ontmoeting met een genodigde die een specifiek onderwerp uitdiept;
  • het opstellen en publiceren van opiniestukken;
  • een jaarlijks welsprekendheidstoernooi;
  • een studiesessie in de zomer.

De studenten die het volledige traject van het tweejarige project actief gevolgd hebben, ontvangen een deelnemingscertificaat. De praktische organisatie is vastgelegd in het Reglement van interne orde.

pdfReglement interne orde

.

Het Olivaint Genootschap streeft ernaar zijn project een internationale dimensie te geven, meer bepaald door ontmoetingen met derden van andere buitenlandse associaties waarvan het objectief en de waarden gelijklopend zijn (cfr. Links).

Het Olivaint Genootschap contacteert oud-studenten om deel te nemen aan dit Project en de waarden te respecteren.

Hierbij de inlichtingenbrochure:

pdfTweetalige Olivaint brochure

.

pdfEngels Olivaint brochure