Raad van Bestuur

Het Olivaint Genootschap heeft de juridische vorm van vzw. De statuten werden op 1 april 1971 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en gewijzigd op 13 juli 1972 en 3 maart 1980. Het Olivaint Genootschap staat onder leiding van de Raad van Bestuur, die samengesteld is uit vrijwilligers (oud-leden). De leden van de Raad van Bestuur werden verkozen door de Algemene Vergadering voor een mandaat van 4 jaar. De Raad van Bestuur houdt toezicht op de organisatie van de activiteiten en het werk van de student-leden. Ze laat zich adviseren door een financieel comité.

Statuten van het Olivaint Genootschap

Leden van de Raad van Bestuur van het Olivaint venootschap van Belgïe

Academisch jaar 2016/2017

 Mevrouw AKL Myriam  Antwerpen  Bestuurder
 De Heer DE CORT François  Brussel  Bestuurder
 De Heer DE WILDE Yves  Brussel  Bestuurder
 Mevrouw DEN TANDT Barbara  Overijse  Bestuurder
 De Heer DENIJS Bart  Luxembourg  Bestuurder
 Mevrouw KERCKHOFS Anita  Antwerpen  Bestuurder
 Monsieur LAMBRECHT Philippe  Tenneville  Président
 Mevrouw LEGRAND Fabienne  Leuven  Vice-Voorzitter
 Monsieur QIN Yuwei(Vincent)  Bruxelles  Trésorier
 Madame SAELENS Céline  Bruxelles  Administrateur
 Monsieur SCHOLTES Tommy  Bruxelles  Administrateur
 Monsieur TONNON Marc  Bruxelles  Administrateur
 Monsieur VAES Alain  Rhode-Saint-Genèse  Administrateur
 Monsieur VAN MAELE Bernard  Luxembourg  Secrétaire Général
 Mevrouw VERLINDEN Anne-Marie  Steenokkerzeel  Bestuurder