Rapporten van de studiereizen

rapportetudes

Het rapport van iedere studiereis bundelt de individuele studieverslagen van de leden over de deelaspecten van het land. Het draagt bij tot het wetenschappelijk karakter van het werk van het Olivaint Genootschap. De rapporten worden gepubliceerd en neergelegd bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Rapport van de studiereis – Baltische staten 2016 in voorbereiding

Rapport van de studiesessie – Zuid-Korea 2015

.

agendaRapport van de studiesessie – Bergen 2014

.

agenda Rapport van de studiesessie – Burundi en Rwanda 2013

.

agendaRapport van de studiesessie – Duitsland 2012

.

agendaRapport van de studiesessie – Canada 2011agenda