Themavergaderingen

Gedurende het academiejaar worden er 10 vergaderingen gehouden, telkens te Brussel op een zaterdagnamiddag. Die vergaderingen omvatten 3 thematische activiteiten:

Journalistiek

reunionthematiqueVoorafgaand aan de themavergaderingen, moeten de student-leden beurtelings journalistieke teksten schrijven voor “Contact”, het tijdschrift van het Olivaint Genootschap dat tijdens de vergaderingen verdeeld wordt. Die journalistieke oefeningen maken deel uit van het programma. Ze worden verbeterd door professionelen. Elk jaar wordt aan de auteur van het beste artikel een prijs uitgereikt. De studenten worden ook aangemoedigd een opiniestuk te schrijven en in de Belgische pers te publiceren.

reunionthema2Redekunst

Door verschillende soorten spreekoefeningen kunnen de leden zich de technieken van welsprekendheid eigen maken. Zo versterken ze hun zelfvertrouwen om in het openbaar te spreken. In een voorbereid betoog over een opgelegd thema moet de spreker letten op synthese, stellingname en overtuigingskracht. Er worden ook improvisaties over actuele onderwerpen gehouden, of nog, korte oefeningen in overreding en argumentatie over een vrij te kiezen onderwerp. Bij alle spreekoefeningen is een corrector aanwezig die constructief commentaar geeft over vorm, inhoud en overredingskracht. De leden zelf geven ook hun kritische mening en eventuele raad.

Voordrachten en debatten

Bij iedere bijeenkomst hebben de leden het voorrecht een prominent persoon uit de Belgische politieke, economische, culturele of sociale wereld te ontmoeten. Dit geeft hen de opportuniteit om over een welbepaald onderwerp meer te ontdekken, te leren en te debatteren in aanwezigheid van een vooraanstaande deskundige.