Themavergaderingen

Gedurende het academiejaar worden er 10 vergaderingen gehouden, telkens te Brussel op een zaterdagnamiddag. Die vergaderingen omvatten 3 thematische activiteiten: Journalistiek Voorafgaand aan de themavergaderingen, moeten de student-leden beurtelings journalistieke teksten schrijven voor “Contact”, het tijdschrift van het Olivaint Genootschap dat tijdens de vergaderingen verdeeld wordt. Die journalistieke oefeningen maken deel uit van het programma. Ze worden verbeterd door … Meer lezen over Themavergaderingen