Vormingsweekend

Voor de student-leden van het Olivaint wordt een informatie- en vormingsweekend gehouden. Dit gebeurt in het begin van het academiejaar. Tijdens het 2-dagenprogramma wordt uitleg over de algemene werking van het Genootschap verstrekt. Er worden conferenties gegeven, debatten gehouden en groepsateliers georganiseerd. Het doel van deze activiteiten is vooral een band te creëren binnen de nieuwe groep.

week_end_2015_2016_hd